2006 Yılı Sirküleri

  Aralık 2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi'nin 24.Ocak.2006 Tarihine uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  Hurda Teslimlerinde İstisna KDV tutarı beyannamede İlave Edilecek KDV olarak dikkate alınmayacağı hk.

  Dökümanı İndir


  2006 Takvim Yılında uygulanacak hadlerle ilgili BKK hk.

  Dökümanı İndir


  Aralık/2005 Dönemi Muhtasar Beyannamesi Verilme Süresi'nin 24.Ocak.2006 Tarihine uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  2006 Takvim Yılında uygulanacak Çalışma Hayatı parametreleri hk.

  Dökümanı İndir


  2005 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim yılı esasına gore Dönem Sonunda (31.12.2005- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2006 tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


  1- Dördüncü Üç Aylık Döneme (Ekim-Aralık/2005) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi ile Ocak/2006 Dönemine İlişkin Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  1- Ocak 2006 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin 22.Şubat.2006 Tarihine uzatıldığı hk. (Katma Değer Vergisi Sirküleri/37 - KDVK-37/2006-3 / Ocak/2006 Dönemi KDV Beyan Süresi Uzatımı)

  Dökümanı İndir


  1- İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu hk.

  Dökümanı İndir


  1- Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre Ulaştırma Bakanlığı’ndan “YETKİ BELGESİ” alma yükümlülüğü getirilmiştir. (ÇOK ÖNEMLİ)

  Dökümanı İndir


  1- Tekstil, Deri ve Konfeksiyon ürünlerinde KDVoranlarının, 09.Mart.2006 tarihinden itibaren yapılacak teslimlerde % 8 olarak uygulanacağına dair BKK.hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 24.Mart.2006 Cuma günü akşamına kadar uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- Tekstil, Deri ve Konfeksiyon ürünlerinde KDV oranlarının, Teslimlerinde % 8 olarak uygulanacak ürünlerin kapsam ve niteliğinin açıklandığı 39 nolu KDV Sirküleri hk.(Not:08.03.2006 tarihli 2006-012 sayılı Sirkülerimiz’le ilgilidir.)

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 29.Mart.2006 Cuma günü akşamına kadar (İkinci kez) tekrar uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 25.Nisan.2006 Salı günü akşamına kadar uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık Dönemi İle Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 24.04.2006 Pazartesi’ye Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  (1- Mart 2006 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi'nin 24.Nisan.2006 Tarihine uzatıldığı hk.)

  Dökümanı İndir


  1- Kamu Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı oranı’nın 21.Nisan.2006 tarihinden itibaren, her ay için % 2,5 (Yüzde iki buçuk) olarak uygulanacağına dair (2006/10302) sayılı Bakanlar Kurulu kararı,2- Kamu Alacakları için Uygulanan Tecil Faizi oranı’nın “438 seri no.lu TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ” taslağı’nın yayımı tarihinden itibaren, yıllık %24 olarak uygulanacağı hk.

  Dökümanı İndir


  1- 5479 sayılı Kanun Yayınlandı, 1.1- Yeni Gelir Vergisi Tarifesi, 01.01.2006 tarihi itibariyle Yürürlükte, 1.2- Yatırım İndirimi, 01.01.2006 tarihi itibariyle, Kaldırıldı,1.3- Vergi Kanunlarında, 01.01.2006 tarihinden itibaren, TEFE artış oranı yerine ÜFE artış oranı kullanılacak, 1.4- Vergi Ziyanı cezası, ziyaa uğratılan Verginin bir katı ve bazı hallerde olarak uygulanacak.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 28.Nisan.2006 Cuma günü akşamına kadar tekrar uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- Birinci Geçici Vergi Döneminde (01.01.2006-31.03.2006) Yatırım İndirimi İstisnasında uygulanacak Endeksleme oranları hk.

  Dökümanı İndir


  (1- Birinci Üç Aylık Döneme (Ocak-Mart/2006) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması hk.)

  Dökümanı İndir
  YANILTICI BELGELERDEN KORUNMAK iÇiN ALINABİLECEK TEDBiRLER hk.(İŞYERİ YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRECEKTİR)

  Dökümanı İndir


  1- 4857 Sayılı Yasa Gereği İşyeri Yükümlülükler hk. (İŞYERİ YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRECEKTİR)

  Dökümanı İndir


  1- Damga Vergisi Kanunu 46 Seri No.lu Genel Tebliği hk. (22.06.2006 Tarihli 26206 No.lu Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.)

  Dökümanı İndir


  1- "350 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre; (Form Ba) ve (Form Bs) AĞUSTOS /2005 Dönemi KDV Beyannamesi ekinde Eylül/2005 Tarihi içinde Vergi Dairelerine verilmesi gerekir. 2- 01 Temmuz 2006 tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2006 Takvim Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (30.06.2006- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk. 2- 2006 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde “ENFLASYON DÜZELTMESİ” uygulanmayacaktır.(Kuyumcular her dönemde Sürekli uygulayacaklardır.)

  Dökümanı İndir


  : 1- 2006 Takvim Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) %2,15 (Yüzde İKİ virgül onbeş) olarak KVK-2/2006-2/ Yatırım İndirimi - 1 Sirküleri ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- Anonim ve Limited Şirketler ‘de Kar Dağıtımında G.V.Stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir. (BKK.Yürürlük:23.07.2006)

  Dökümanı İndir


  1- 01 Temmuz 2006 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı hk.

  Dökümanı İndir


  1- Temmuz 2006 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 23.Ağustos.2006 Tarihine uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- İkinci Üç Aylık Döneme (Ocak-Haziran/2006) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılına ait Ba ve Bs Formları Eylül 2006 Sonuna Kadar Verilecek, 2006 Takvim Yılına ait Ba ve Bs Formları ise 2007 Takvim Yılı Şubat ayı sonuna kadar verilecek.

  Dökümanı İndir


  1- 2006 Takvim Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (30.09.2006- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk

  Dökümanı İndir


  1- 2006 Takvim Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,55 (Yüzde BEŞ virgül ELLİ BEŞ) olarak KVK-4/2006-4/ Yatırım İndirimi - 3 Sirküleri Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1-Eylül 2006 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 26.Ekim.2006 Tarihine uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- Üçüncü Üç Aylık Döneme (Ocak-Eylül/2006) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  (1-Ekim 2006 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 22.Kasım.2006 Tarihine uzatıldığı hk.)

  Dökümanı İndir


  1- 2006 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,8(Yedi virgül sekiz) olarak,VUK ‘nun 363 sıra no.lu Genel Tebliği Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir