Yönetim Kadrosu

 

Nazım Anıl

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 
1952 yılında Samsun’da doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.25 sene boyunca değişik sektörlerde muhasebecilik,mali müşavirlik çeşitli üretim işletmelerinde İç kontrol sistemlerinin kurulması,eğitimi ve denetlenmesi konusunda mali işler koordinatörü,muhasebe müdürü ve genel müdür pozisyonlarında görev aldı. 1978’de Denetim ve denetim standartları,muhasebe uygulamaları konularında incelemelerde bulunmak üzere 4 ay süre ile İngiltere’de bulundu.TMUD-Muhasebe uzmanlığı Sertfikasına ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Sigortacılık Bağımsız Denetim Kursu" sertfikasını almaya hak kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ve İSMMMO’nda mesleki eğitmenlik kadrosunda görev yapmaktadır.Ayrıca Çevre koruma ve spor ve kültür derneklerinde,amatör bir kulüpte yöneticilik görevlerine de devam etmektedir. 1992 yılından beri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmeni olarak görev almaktadır.Ekim-2013 döneminden beri TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.
Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.
Nazım Anıl 3568 sayılı kanun tahtında Ekim 1995 ‘te Yeminli Mali Müşavir olarak şirketimizin kurucuları arasında yer aldı.

 

Vahap Adıyaman

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

1956 yılında Malatya’da doğdu.1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye bölümünü bitirdi.
1982 – 1999 Yılları arasında bir Şirketler topluluğuna bağlı ortaklıkta mali işler müdürlüğü, gruba bağlı bir diğer ortaklıkta muhasebe müdürlüğü, Ana ortaklıkta muhasebe müdürlüğü, mali işler müdürlüğü ve genel müdürlük görevleri yaptı.
1999 – 2003 Yılları arasında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Mali danışmanlık yaptı.
2000 – 2004 Yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda denetim kurulu üyeliği yaptı.
Bir çok sosyal ve kültürel amaçlı derneklerde yöneticilik ve çeşitli Spor Kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık yaptı.
Mezunu olduğu İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetinde yöneticilik yaptı ve Halen İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin Genel Başkanlığını yapmakta, ayrıca İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfının Kurucu üyesi ve Mütevelli Heyetinde görev yapmaktadır.
Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.
Vahap Adıyaman 3568 sayılı kanun tahtında da 2003 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir.

 

Necati Akın

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1949 yılında Sivas’da doğdu.1975 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme, Muhasebe bölümünü bitirdi. Yüksek öğrenim döneminde bir bankada çalıştı. Muhtelif firmalarda Muhasebe Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak çalıştı. 1994 yılına kadar Serbest Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerine devam etti. Lojistik, inşaat ve tekstil sektörlerinde çalıştı.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin yönetim kurulu ve genel başkanlığında bulundu. 1994-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Necati Akın 3568 sayılı kanun tahtında 1994’de yılında Yeminli Mali Müşavir olarak, 2008 yılında şirketimizin ortakları arasında yer aldı.

 

İrfan Kutlu

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - BAŞDENETÇİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1977 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Sakarya  Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversiteden İşletme Yüksek Lisans derecesine  ve Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İngilizce bölümü diplomasına sahiptir.2002-2019  yılları arasında ağırlıklı olarak uluslararası Holdingler ve Şirketler grubunda olmak üzere özel sektörde Muhasebeci, İç Denetçi, CFO, Mali İşler Grup Müdürü ve Ülke Direktörü olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.Çok uluslu şirket  bünyesinde Almanya, Hindistan ve Singapur da  Finans, İç denetim, Vergi sistemi ve yönetimi, ERP Uygulamaları ve Yönetim raporlaması ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Başta Gıda, Tarım, Tekstil ve Metal sanayi olmak üzere Çok uluslu üretim işletmeleri üzerine deneyimi bulunmaktadır.2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2019 yılında da Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ünvanlarına hak kazanmıştır.2020  yılından  itibaren şirketimiz bünyesinde Yönetici Ortak-Baş denetçi olarak görev almaktadır. İyi seviyede İngilizce bilen İrfan Kutlu Bağımsız Denetim, Finans, Vergi Denetimi ve Danışmanlığı icra etmektedir. 

 

Güven Anıl

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

1979 yılında İstanbul’da doğdu.Şubat-2000 döneminde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi.Eylül-1999 ve Temmuz-2000 döneminde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Ağırlıklı İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamladı.Nisan-2010 döneminde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Yüksek Lisans programını tamamladı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Kongre Üyesi olarak hizmet vermektedir.Kasım-2000 döneminden beri şirketimizde Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.İngilizce bilmektedir.Evli ve 3 çocuk babasıdır.