Haberler

2021 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 10,09 (yüzde On virgül Sıfır Dokuz) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-56/2021-1/Yatırım İndirimi - 42 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

Detay