Haberler

2013 Takvim Yılı I. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 1,98 (Yüzde Bir virgül doksan sekiz) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/27 İle açıklanmıştır.

Detay
413 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken “Mükellef Bilgileri Bildirimi” İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusu aşağıda sununmuştur.

Detay


2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Detay
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı aşağıda sayılan vergi dairelerinin faal mükelleflerinin tamamı başka vergi dairelerine tasfiye nedeniyle devredilmiştir.

Detay
25.03.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (verilme süresi 29.Mart.2013’e) ile 24.03.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (verilme süresinin 26.Mart.2013’e) verilme süresinin uzatılması hk.

Detay