2017 Yılı Sirküleri

  2017 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Bazı Maktu Had ve Tutarlar 

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanununda Yeni Yıl İçin Belirlenen Tutarlar Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Belirlenmiştir. 

  Dökümanı İndir


  1- Merkez Bankası ‘nca 31.12.2016 tarihinden itibaren reoskont oranı % 9 iken % 8,75 ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 10,50 iken % 9,75 olarak tespit edilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Kare Kodlu Çek uygulaması 01.Ocak.2017’de başladı. 

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Ve Ssk Prim Tavan Ve Taban Tutarları 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavanı 4.426,16 TL olarak açıklanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  SGK Kurum Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılında Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelikler 

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda (31.12.2016 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk. 

  Dökümanı İndir


  4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) Kanunu kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihleri hakkında Yönetmelik yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31/01/2017 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir. 

  Dökümanı İndir


  2016/4. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


  Yapılandırılan Borçların, Matrah Artırımı Ve Stok Affı Taksitini    Ödeyemeyenlere; Yeniden Ödeme İmkanı Getirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  30.09.2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek Gayrimenkul Teslimlerinde Uygulanacak Değiştirilen KDV Oranları hk. 

  Dökümanı İndir


  30.04.2017 tarihine kadar Mobilya vb. teslimlerinde,31.01.2017 tarihli 2017/9759 Sayılı BKK ile, 30.12.2016 tarihli
  2016/9645 Sayılı BKK Eki “I SAYILI CETVEL” de Yer alan Mallar’ ın teslimlerinde KDV oranı %8 Olarak belirlenmiştir. 

  Dökümanı İndir


  İşkur Aracılığı İle İşe Alınacaklara Gelir Vergisi Ve Sgk Prim İndirimi  Getirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  14.02.2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2016/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi verilme süresinin 17.02.2017 Cuma gününe kadar uzatılması hk. 

   

  Dökümanı İndir


  Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi. Uygulama 01/01/2018  Tarihinden İtibaren Başlayacaktır.

  Dökümanı İndir


  Asgari Ücret Desteğine İlişkin Sgk Duyurusu Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluĢturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın Yüklenme süresinin 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılması hk. 

  Dökümanı İndir


  2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başlamıştır.

  Dökümanı İndir


  6824 sayılı Kanunla Gelir Vergisi, KDV, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
  1- A-Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi,
  2- B-Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik,
  3- C- Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme,
  4- D- Katma Değer Vergisinde Yapılan Düzenleme. 

  Dökümanı İndir


  Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Damga Vergisi ( 0 )’ a, Tüm Gayrimenkul Alım-Satımlarında Tapu Harcı %015’e (Binde 15’e)İndirilm, yurt dışından alınan Türk Lirası cinsinden olan kredilerde KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.

   

  Dökümanı İndir


  Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri Verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  10.02.2017 tarihli (Sirküler No: 2017 / 018) bildirilen, İşkur Aracılığı İle İşe Alınacaklara Gelir Vergisi İndirimi ile ilgili 297 sayılı GVK Genel Tebliği yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  2017 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 6,11 (Yüzde Altı Virgül on bir) olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-44/2017-2/Yatırım İndirimi - 31 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde (01.01.2017 -31.03.2017) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  Sanayi Sicil Belgesi Olanlar İçin “Yıllık İşletme Cetveli” 30/04/2017 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekir. 

  Dökümanı İndir


  6770 Sayılı Kanun İle Ödeme Vadesi Ertelenen Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi 

  Dökümanı İndir


  Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları' nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama ile ilgili 2017-18 Sayılı SGK GENELGESİ. 

  Dökümanı İndir


  Bazı ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan,30/04/2017 tarihine kadar % 18 den % 8 e indirilen KDV oranı uygulaması,25/4/2017 tarihli ve 2017/ 10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu indirimlerin süresi 30 Eylül 2017 tarihine uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ALINACAK. 

  Dökümanı İndir


  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında.

  Dökümanı İndir


  23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılması hk. 

  Dökümanı İndir


  Nisan.2017 ayı Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ( APHB ) verme süresi 25.Mayıs.2017 günü sonuna kadar Uzatılmıştır.  

  Dökümanı İndir


   

  1- 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 02.Haziran.2017 günü sonuna kadar uzatılması hk.
   
  2- Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi
  Ödemeyi Unutmayın Son Gün 31 Mayıs 2017 (GİB Duyurusu)

  Dökümanı İndir


  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanuna bağlı 1. Ve 2. No.lu Genel Tebliğler Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Onayı 30.Haziran.2017 Tarihine Kadar Yaptırılmalıdır. 

  Dökümanı İndir


  01.07.2017 -31.12.2017 Tarihleri arasında Geçerli:

  1-    Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL,

  2-    2017 yılında AGİ hesaplamasına esas Asgari Ücret 1.777,50 TL. Olarak Belirlendi. 

  Dökümanı İndir
  2017 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 9,70 (Yüzde Dokuz Virgül yetmiş) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-45/2017-3/Yatırım İndirimi - 32 No'lu sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  4447 Sayılı Kanun Geçici 17 Nci Madde Prim Desteği Uygulamasında Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin Açıklama “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ”  

  Dökümanı İndir


  7033 Sayılı Kanun İle, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik   Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Önemli Değişiklikler hk.  

  Dökümanı İndir
  Vergisel İşlemlerde Yapılacak Beyan Uyumsuzluk Kontrollerinde, Yapılan Tespitlerle İlgili olarak, 25.07.2017 Tarihli 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile “İZAHA DAVET” Müessesesi İhdas Edilmiştir.

  Dökümanı İndir


  2017 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde (01.01.2017 -30.09.2017) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

  Dökümanı İndir


  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  2017 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 12,37 (yüzde on iki virgül otuz yedi)
  Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-46/2017-4/Yatırım İndirimi - 33 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2017 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 14,47 (Yüzde on dört virgül kırk yedi)
  Olarak tespit edilmiş olup 484 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Kdv Kanunu Ve Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

  Dökümanı İndir


  7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Damga Vergisi, Harçlar, Değerli Kağıtlar Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


   7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

  Dökümanı İndir


  İndirimli Orana Tabi (%1veya %8) Mal Ve Hizmet Tesliminde Bulunanların 2016 yılına İlişkin KDV İade Taleplerini En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi İle Yapmaları Gerekmektedir. 

  Dökümanı İndir


  7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Ve Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler. Ödeme emrine itiraz süresi ile itirazın reddi halinde mal bildiriminde bulunma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Muhtasar Beyanname İle Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilerek Alınması Uygulaması 01.07.2018 Tarihine Ertelenmiştir. 

  Dökümanı İndir